ɴᴜ̛̃ Ѕтгᴇαмᴇг Хιɴн Ðᴇ̣ρ

тιᴇ̂υ ᴄнɪ́ ᴄᴜ̉α ᴄᴏ̂ ɴᴀ̀ɴɢ ѕтгᴇαмᴇг ᴄᴜ̃ɴɢ ĸнᴏ̂ɴɢ ρнᴀ̉ι զυᴀ́ ĸнᴏ́ ĸнᴀ̆ɴ ᴆᴀ̂υ ɴнᴇ́, ᴄᴏ́ ѕᴜ̛́ᴄ ĸнᴏ̉ᴇ ʟᴀ̀ мᴏ̣̂т ʟᴏ̛̣ι